Vlaamse kennispartners veroveren plaats in Europese kennis- en innovatiegemeenschap

Logo EIC

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) heeft een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap opgericht met een focus op grondstoffen. Een uitgebreid netwerk van bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder KU Leuven, UGent, VITO, Université de Liège (ULG) en het Centre de Recherche Métallurgique (CRM) slaan hiervoor de handen in elkaar. Eén van de regionale expertisecentra voor grondstoffen zal gecoördineerd worden vanuit Leuven.

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) is een orgaan van de Europese Unie dat onderzoek, innovatie, technologie en ondernemerschap sinds 2008 duurzaam stimuleert. Dit doet EIT via Knowledge and Innovation Communities (KIC’s): gemeenschappen over de grenzen heen, waarbinnen expertisepartners rond een bepaalde thematiek samenwerken. Het zijn zowel academische en industriële partners als onderzoeksinstellingen, die samen de innovatieve capaciteit van de Europese lidstaten versterken. Sinds 2011 gebeurt dit reeds voor de thema’s klimaatverandering, hernieuwbare energie en ICT. Vanaf 2015 wil het EIT via een KIC over grondstoffen (‘raw materials’) een nieuw domein aanboren.

Het EIT gaf op dinsdag 9 december 2014 de voorkeur aan het consortium ‘RawMatTERS’, waaraan meer dan 100 partners uit 22 Europese lidstaten bijdragen. Het consortium heeft het ambitieuze doel om de huidige Europese afhankelijkheid van grondstoffen om te buigen in een strategische kracht. Eén van de 6 regionale expertisecentra (naast Wroclaw, Espoo, Lulea, Metz en Rome) van de nieuwe KIC Raw Materials komt in Leuven. De kernpartners Umicore, KU Leuven, UGent en VITO zetten in Vlaanderen samen met de geassocieerde partners in Wallonië (ULiège en CRM), Nederland, Duitsland en het VK hun schouders onder het project. Het regionale consortium zal zich specialiseren in recyclage, urban mining, het herwinnen van metalen en mineralen uit industriële residuen, lichtgewicht en duurzaam multi-dimensioneel materiaalontwerp, sea floor mining en kringloopeconomie.

Om de opstart van de KIC zo vlot mogelijk te laten verlopen voorziet het EIT voor het consortium een startsubsidie van ongeveer 4 miljoen euro. Kort nadat de KIC in 2015 een partnerovereenkomst tekent met het EIT voor een periode van 7 jaar, wordt ze volledig operationeel.

In het kader van de SIM (Strategisch Initiatief materialen) oproep ‘recyclabe materials’ werd eind vorig jaar het MaRes programma goedgekeurd. Het programma MaRes gaat over de recyclage van ‘Materials from solid and liquid industrial process Residues’ en wil een operationele en flexibele toolbox ontwikkelen en demonstreren voor de terugwinning van metalen. Partners in MaRes zijn Umicore, Nyrstar, Marlux/VVM/CRH, RecMix, Trevi, Bekaert, KU Leuven, UGent en VITO. 

Zowel de KIC als het Mares programma zullen bijdragen tot de verdere uitplooi van de activiteiten binnen het Vlaams Materialenprogramma.