Vlaamse succesverhalen op de European Sustainable Phosphorus Conference

  • 3 juni 2015

De tweede Europese Conferentie over duurzaam fosforgebruik (ESPC2) van 5-6 maart 2015 in Berlijn bevestigde het groeiende bewustzijn omtrent de fosforuitdaging, na de eerste conferentie in 2013 en de daaropvolgende lancering van het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP).

ESPC2 bracht vertegenwoordigers van meer dan 300 bedrijven, overheden, Europese instellingen, Ngo’s, en wetenschappers samen. Vlaamse succesverhalen werden verteld door Carl Dewaele van NuReSys en door Viooltje Lebeuf van het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking).

Volgens Sofie Bouteligier (beleidsmedewerker bij de OVAM en vertegenwoordiger van het Vlaams Nutriëntenplatform) is er nood aan kennisdeling, opleiding en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden voor de omslag naar een circulaire economie, waarin ook fosfor duurzaam wordt gebruikt en draait in een gesloten kringloop.

Samen met Dirk Halet (VLAKWA) en Nathalie Cliquot (OECD LEED) begeleidde Sofie hierover tijdens ESPC2 een interactieve sessie. De circulaire economie zal jobs creëren, maar zal ook een invloed hebben op het benodigde profiel van werknemers en vraagt dus een aangepast opleidingsaanbod.

De sessie identificeerde:
• Specifieke behoeften: designvaardigheden (ontwerpen van producten gebaseerd op de principes van de circulaire economie), ICT-vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van precieze bemesting: 4e industriële revolutie), hands-on ervaring met proefprojecten, beter afvalbeheer.
• Generieke behoeften: transdisciplinair werken, communicatievaardigheden, training voor samenwerking, nieuwe multidisciplinaire en sociale kennistoepassing met een rol voor ngo’s die de expertise bezitten op deze vlakken, specifieke opleiding en outreach voor boeren.

Een volledig verslag van deze sessie is beschikbaar op de ESPC2 website. Dit werk rond jobs en de fosforuitdaging binnen het ESPP gaat de komende maanden verder gezet worden in samenwerking met het OECD LEED programma: www.phosphorusplatform.EU/.