Werksessies Circulaire Aankopen

  • 20 januari 2016

Bond Beter Leefmilieu wil lokale besturen maar ook andere overheidsdiensten helpen om 'circulair' te gaan aankopen. Dat wil zeggen producten aankopen die zo weinig mogelijk afval voortbrengen gedurende hun hele levenscyclus. Denk daarbij aan slim design, hergebruik, take-backcontracten en aankopen van diensten in plaats van producten.

In samenwerking met partners Plan C, The shift, VVSG en OVAM organiseren we werksessies Circulair Aankopen, op 21 januari in Mechelen, waarin we in dialoog gaan met experts zoals producenten en ervaringsdeskundigen.

We hebben drie 'circulaire aankopen' geselecteerd.
● De stad Hasselt centraliseert in de nabije toekomst haar diensten in een gebouw en zit met vragen ivm kantoorinrichting.
● EANDIS biedt lokale besturen elektrische fietsen aan en wil onderzoeken hoe die duurzamer kunnen in de toekomst.
● De stad Kortrijk onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van een leasing van verlichting voor hun stadsbibliotheek.

Meer info via deze link.