Workshop duurzaam design & kritieke metalen

Hefboommeeting duurzaam designHoogwaardige metalen voor elektronica, energie, machines en mobiliteit zijn essentieel. De uitdaging om zogenaamde kritieke metalen op een goede manier beschikbaar te hebben en te houden, is van groot belang voor de Vlaamse industrie en een duurzame samenleving. Daarom organiseerde het Vlaams Materialenprogramma op 28 januari 2014 een expertenworkshop Duurzaam Design en Kritieke Metalen. Hieronder leest u het verslag van de discussies die in de vier deelgroepjes werden gevoerd.

De dag startte met een aantal presentaties (klik op de spreker om de presentatie te openen):

Evelyn Lafond, OVAM, trekker van de VMP hefboom 'Duurzaam Design' heeft de workshop ingeleid.

Christina Meskers, Marketing & Business Development bij Umicore Precious Metals Refining gaf aan welke metalen worden reeds gerecupereerd waar de knelpunten zitten.

Filiep Dewitte, Innovatie en design consultant bij Verhaert New Products en Services, toonde ons de uitdagingen bij productinnovatie en de inzet van metalen. In hoeverre speelt duurzaam design een belangrijke rol in hun ontwerpmethodiek en hoe kan dit zich verder ontwikkelen.

Jan Leyssens van Plan C trok het verhaal open met het belang van systeeminnovatie om tot een circulaire economie te komen.

Patrick Vandenbossche, Agoria, trekker van de VMP Hefboom Metalen gaf ons een preview op de roadmap Kritieke Metalen waarmee de sector samen met de overheid en de kennisinstellingen de doelstellingen en de te nemen maatregelen in beeld heeft gebracht.

In het tweede deel van de workshop gingen de aanwezigen in multidisciplinaire teams brainstormen over 3 kernvragen:

  1. Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om de kritieke metalen door de keten heen te kwantificeren en op te volgen en wat is de rol van ecodesign en het ecodesignproces hierin.
  2. Hoe kunnen design en procestechnologie (scheiding, sorteren en preprocessing) elkaar versterken, met het oog op een zo hoog mogelijke terugwinning van kritieke metalen.
  3. Welke drie businessmodellen kunnen bijdragen tot het hoogwaardig laten circuleren van kritieke metalen in de economie.